Mój czworonożny przyjaciel

Koło fotograficzne „Tatra-Foto-Klub”

w Gimnazjum nr 2

w Zakopanem

oraz

Fundacja Majowe Granie

Gmina Kościelisko

mają zaszczyt zaprosić  uczniów klas 4-6

do wzięcia udziału w

Konkursie fotograficznym

pt.

„Mój czworonożny przyjaciel”

(ptaki, płazy, gady również mile widziane…)

Regulamin konkursu fotograficznego

Dla uczniów szkół podstawowych Gminy Zakopane i Kościelisko w klasach 4-6

Temat konkursu:  „Mój czworonożny przyjaciel” (ptaki, płazy i gady również mile widziane…)

Cele:  Zainteresowanie uczniów fotografią, nawiązanie współpracy między szkołami Gminy Zakopane i Kościelisko

Postanowienia ogólne

 

 • Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 2  w Zakopanem oraz Fundacja Majowe Granie Gmina Kościelisko
 • Nadesłanie  prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków

Postanowienia dotyczące prac

 

 • Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 prac
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o bardzo niskiej jakości technicznej
 • Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową na adres Gimnazjum nr 2 ul. Sienkiewicza 27 34-500 Zakopane lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły z dopiskiem ( konkurs fotograficzny)
 • Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu 13×18 cm oraz w postaci cyfrowej na nośnikach CD (istnieje możliwość umieszczenia wszystkich zdjęć uczniów danej szkoły na jednej płycie CD, wtedy  każdy uczeń musi posiadać swój własny opisany imieniem i nazwiskiem folder)
 • Każda fotografia (na odwrocie) oraz płyta CD musi być opisana (imię i nazwisko, klasa,  szkoła, tytuł fotografii)
 • W kopercie (oprócz prac i płyty CD) muszą się znaleźć arkusz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)

oraz (załącznik nr 2) podpisany przez rodziców lub opiekunów każdego z uczniów biorących udział w Konkursie

 

 • W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów
 • Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych
 • Termin dostarczenia prac upływa 22 kwietnia 2013( pod uwagę brana jest data stempla pocztowego).
 • Fotografie dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie
 • Organizator powołuje jury w składzie czteroosobowym

 

 • Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Gimnazjum nr 2

www.gimnazjumnr2.eu  dnia 26 kwietnia 2013

 

 • Organizator uzyskuje prawo do umieszczania prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ich ekspozycji w różnych miejscach

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Każdy uczestnik otrzyma dyplom udziału

Wszystkie prace uczniów będą brały udział w wystawie podczas Tygodnia Europejskiego w Gimnazjum nr 2 w dniach 6-10 maja.

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się dnia 10 maja o godz. 11.30 w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 (dojazd na własny koszt)

Serdecznie zapraszamy!

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerami telefonu:

p. Sylwia Bobak – prezes Fundacji Majowe Granie 606 209 459

p. Janina Kardasińska – Gimnazjum nr 2                   694 528 317

p. Anna Tylka-Suleja-    Gimnazjum nr 2                    606 209 459

 

Pobierz regulamin wraz z załącznikami

Możliwość komentowania jest wyłączona.