Program zajęć

Plan projektu fotograficznego w Gimnazjum nr 2 im. ks .prof. Józefa Tischnera w Zakopanem

Tytuł: uczestnicy projektu będą działali w szkolnym klubie fotograficznym „Tatra-Foto-Club”
Koordynatorzy projektu: Janina Kardasińska, Anna Tylka-Suleja

Czas realizacji projektu:
Realizacja projektu jest przewidziana do zrealizowania w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013 z kontynuacją w latach kolejnych
w wymiarze jednej godziny zegarowej tygodniowo (piątek 15.10 -16.00). Projekt obejmuje również plenery górskie oraz jeden wyjazdy, zwiedzanie wystaw

Idea zajęć  szkolnego klubu fotograficznego „Tatra-Foto-Club”

Ideą, która przyświecała nam przy opracowaniu projektu było umożliwienie grupie uczniów zainteresowanych fotografią rozwijanie swojej pasji, pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności z dziedziny fotografii cyfrowej. Chcemy, żeby na zajęciach obok klasycznych tematów ,   przewodnim tematem naszych prac fotograficznych stały się Tatry i Podtatrze. W kadrze obiektywu chcemy zatrzymać unikatową, piękną przyrodę Tatr oraz zabytki kultury i mieszkańców Podtatrza

Cele projektu
Umożliwienie młodym ludziom (uczniom naszej szkoły) odkrycia własnych talentów fotograficznych, pielęgnowania i rozwijania zainteresowań
Zdobycie podstawowych umiejętności i wiedzy z zakresu wykonywania zdjęć oraz ich obróbki
Uwrażliwienie na piękno otaczającego świata zwłaszcza tego, w którym żyjemy, czyli Tatr i Podtatrza
Promocja regionu
Integrowanie młodzieży o wspólnych zainteresowaniach
Wykształcenie w uczniach świadomości, że szkoła jest miejscem przyjaznym, gdzie uczymy się i rozwijamy także poza czasem spędzanym na lekcjach

Formy realizacji projektu
tematyka spotkań
inne działania w ramach realizacji projektu

TEMATYKA SPOTKAŃ

Fotografia w kulturze
Tematy zdjęć współczesnych fotografów
Poznanie dorobku  klasyków fotografii

Technika i technologia fotografii
aparat fotograficzny – rodzaje, budowa, użytkowanie, możliwości
akcesoria fotograficzne-  rodzaje obiektywów, filtry, lampy błyskowe itp.
źródła światła i ich wykorzystanie w fotografii
pomiar światła i wybór parametrów ekspozycji
3. Estetyka fotografii
kompozycja obrazu fotograficznego
perspektywa
wybór tematu i jego lokalizacja w kadrze
kreacyjne możliwości oświetlenia, czasu naświetlania i głębi ostrości
4. Klasyczne tematy fotografii
portret
krajobraz
martwa natura
pejzaż miejski
DZIAŁANIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU 2012/2013
Spotkania  szkolnego klubu fotograficznego „Tatra-Foto-Club”
Stworzenie strony internetowej klubu
Wyjścia plenerowe (krótkie – w  ramach piątkowych spotkań  klubu ), wyjścia na wystawy
Dokumentowanie pracy szkoły i imprez szkolnych  przez członków klubu
Zorganizowanie tematycznych wystaw wewnątrzszkolnych
Zorganizowanie  fotograficznego konkursu międzyszkolnego konkursu fotograficznego
Udział w konkursach organizowanych przez inne szkoły i instytucje
Próba nawiązania współpracy z TPN

Działalność  koła rozpoczęła się w roku szkolnym 2011/2012.

Udało nam się zrealizować bardzo wiele zadań:
Odwiedziliśmy kilka wystaw fotograficznych
„Tatry światłoczułe”- w TPN
Wystawę Wiesława Pikula „American West”- TPN
Pina- wystawa fotografii tańca w Krakowie
Byliśmy na całodniowym plenerze w Krakowie- uczestniczyliśmy w warsztatach fotografii analogowej w krakowskiej Akademii Fotografii.
Odbyliśmy dwa kilku godzinne plenery do doliny Chochołowskiej i doliny Białego
Zorganizowaliśmy wystawy szkolne pt. Zabawa z portretem,
W poszukiwaniu wiosny
Dokumentowaliśmy imprezy szkolne
Braliśmy udział w zewnątrz szkolnych konkursach fotograficznych
Co tydzień spotykaliśmy się w szkole, żeby fotografować
Zaczęliśmy tworzyć własną stronę internetową

Możliwość komentowania jest wyłączona.